En del af Harald

Er din tandlægefaglige fremtid sammen med Harald?

Som partner i Harald bevarer du din integritet, men bliver en del af et større fællesskab. Du får gode kolleger tæt på med alle de fordele det indebærer. I Harald er generationsskiftet nemmere, da nye partnere ikke skal købe sig ind i traditionel forstand. Store klinikfællesskaber er begyndt at præge den danske tandlægebranche og de administrative byrder har aldrig været større.

Den klassiske lille klinik med få ejere er under pres.

I den situation har vi fundet det naturligt at slå os sammen og skabe et 100% tandlægeejet alternativ. Vi får den fornødne robusthed til at klare os i konkurrencen med de øvrige kædesamarbejder samtidig med at vi får glæden ved at drive tandlægevirksomhed i et stort og givende fællesskab.

Vores samarbejde i Harald er baseret på en fælles værdinorm. Vi ønsker et fællesskab af ansvarlige og ordentlige klinikker. Vi ønsker veldrevne klinikker med fokus på faglighed og respekt for patienterne. Hvis du er interesseret så tag endelig kontakt til os, og lad os fortælle mere.

Harald krone

Bliv partner i Harald

I Harald får du:

 • Nye kollegaer og faglige fællesskaber

 • Faglig og ledelsesmæssig sparring

 • Ny hjemmeside og klinik TV

 • Nye ansættelseskontrakter

 • Nyt CVR nummer

 • Nyt personaletøj

 • Spændende arrangementer, kurser og events

 • Centralt bogholderi, løn-, HR- og kommunikationsafdeling

 • Fordelagtige indkøbsaftaler

Hvad beholder du?

 • Samme lokale ledelse og medarbejdere

 • Samme ansættelsesvilkår, aflønning og anciennitet

 • Samme journalsystem

 • Samme adresse og telefonnummer

 • Samme patienter

 • Samme behandlingsprogrammer og sundhedsfaglige profil

Du kan bruge tid på det, du er bedst til

Procedure for indtrædelse i Harald