Vi anbefaler, at ejerskabet af Harald ligger bedst i virksomhedsordning. Hvis man har et ApS, behøver man ikke afvikle dette. Men engagementet med Harald ligger bedst forankret i virksomhedsskatteordningen.