Den daglige arbejdsgang på klinikken, såsom patientbehandling, medarbejdersamtaler, brug af journalsystem, samarbejdet med laboratorie og teknikker fortsætter som før. Du vil som behandler, derfor ikke opleve anden forskel end, at der er nyt logo på tøjet og over indgangen til klinikken.

Du skal forvente at bruge samme regnskabsmodel, som de øvrige Harald klinikker. I Harald har vi som én virksomhed også ét bogholderi og alle pengestrømme løber gennem Haralds centralkonto. Klinikkerne har deres egen kolonne i regnskabet, så du som partner i Harald hele tiden har overblikket over klinikkens drift. Samtidig har du mulighed for at sammenligne klinikkernes indbyrdes drift, da du som partner selvfølgelig har fuld adgang til alle lokationers tal.

Vi ønsker, at Harald skal være et stærkt og genkendeligt brand. Klinikken forventes derfor også at bakke op om de fælles indkøbsaftaler og de både faglige samt sociale arrangementer. Haralds design vil også skulle indarbejdes, som en del af klinikkens profil. Der vil dog være plads til individualisering, og det er vigtigt, at det fortsat er klart, at klinikken grundlæggende er den samme som før den overgik til Harald.