Finansieringen af Harald er et centralt spørgsmål. Alle klinikker er ejet af et og samme selskab. Harald P/S.

Harald er et langsigtet erhvervsprojekt. Om 100 år består Harald stadig, og hviler i sig selv med omkring 50-70 klinikker på tværs af landet. Meningen er at kommende partnere vil nyde godt af vores initiativ i dag.

Køb af en klinik består af goodwill og inventar.

Goodwill

Goodwill finansieres med et stående lån, der ikke afdrages. Ved indtræden i Harald får man udbetalt klinikkens goodwill, fraregnet 35%, bliver stående som kapital i selskabet. De 35 % af goodwill er din geninvestering i Harald. Når man træder ud af Harald, skal der ikke igen afregnes goodwill, men du vil få din geninvestering udbetalt.

Der sker kun afvikling af goodwilllånet, ved forringet goodwill værdi.

Inventar

Ved indtræden i Harald får man udbetalt værdien af det udstyr og inventar, som sælges til selskabet. Inventaret er knyttet til den enkelte klinik og lokationen og vil løbende blive afskrevet den værdi svarende til nedslidningen.

Ved generationsskifte indtræder den nye partner i Harald, og indskyder en tilsvarende sum svarende til de ovennævnte 35 % af goodwill, og der er reelt ikke noget kapitalkrav til hverken udstyr eller inventar.