Der er ingen eksterne ejere eller investorer i Harald, som skal have del af overskuddet. Indtjeningen sker lokalt og i Harald bliver overskuddet også lokalt.

Du får løbende overført acontooverskud fra Harald P/S til dit personlige selskab, hvorfra du udbetaler den løn, du finder passende.

Balancen mellem Harald og lokationerne nulstilles årligt i forbindelse med årsregnskabet. Når partnerne har godkendt årsregnskabet, bliver den del af overskuddet, som ikke er udbetalt i løbet af året, overført til dit personlige selskab.