Björn har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af Harald.

Udvikling af organisationen, sikre tæt relation til bestyrelsen, sparring med partnere, leverandøraftaler samt have den indledende kontakt til nye og interesserede klinikker.