Ofte stillede spørgsmål2022-03-25T13:25:49+00:00

Ofte stillede spørgsmål

Sælger jeg min klinik?2021-08-25T13:28:32+00:00

Ja, men du er forsat klinikejer. Nu blot som partner i et langt større klinikfællesskab.

Din klinik bliver vurderet, prissat og handlet på almindelige markedsvilkår. Harald køber inventar og goodwill. Herefter er din klinik, blevet en del af Harald. Harald er tandlægeselskabet du samtidig indtræder som partner i og medejer af. Alle partnere er således ejere af klinikkerne i fællesskab.

Hvad når der skal købes nyt udstyr?2021-08-25T13:28:39+00:00

Vi ønsker velholdte, præsentable og tidssvarende klinikker. Derfor er der løbende behov for at opdatere samt købe nyt udstyr og inventar til klinikkerne. Når det sker, betaler Harald for dette. Udstyret afskrives i takt med værdiforringelsen, og belaster kun den enkelte lokation med en værdi svarende til nedskrivningen. Køb af en ny unit, som holder 15 år, vil altså belaste klinikkens økonomi med 1/15, hvert af de kommende 15 år.

Vi har som storkunde fordelagtige prisvilkår, hvilket kommer de enkelte klinikker til gode. Løbende vedligehold af inventar sker i samråd med Harald.

Hvad får jeg ud af det?2021-08-25T13:29:41+00:00

Målet er først og fremmest arbejdsglæde. Du bliver en del af et meget stærkt fagligt fællesskab med fokus på dygtighed og ordentlighed. Harald skal være patienternes, tandlægernes og medarbejdernes førstevalg.

Fællesskabets skal udnytte de muligheder, der er for at lette opgaver indenfor driften; administration, kvalitetssikring, generationsskifte, bogføring, analysearbejder, markedsføring, kursusvirksomhed og faglig sparring. Man kan også forestille sig fællesskab om ansættelse af specialister.

Målet er I højere grad det faglige fællesskab end fokus på bundlinjen. Nettoeffekten af partnerskabet skal dog ikke være negativt for de deltagende klinikkers økonomi.

Hvor hurtigt går det?2021-08-25T13:29:48+00:00

Det er vigtigt for sammenhængskraften og for det faglige fundament, at vi ikke vokser for hurtigt. Dette betyder også, at Harald i starten ikke vil være fuldt udbygget med alle funktioner. Det giver for os ikke mening at opbygge et omfattende hovedkontor, før vi har en størrelse, der berettiger dette. Vi vil ikke påføre os selv udgifter, der overstiger gevinsterne. Derfor følger udbygningen af Harald en fast slagplan, hvor kursusafdeling, fælles IT, HR, bogholderi osv. implementeres løbende i takt med, det giver mening. Vi har et mål om, at vi i 2025 vil have en størrelse som kan understøtte alle funktioner.

ApS/Virksomhedsordning?2021-08-25T13:28:51+00:00

Vi anbefaler, at ejerskabet af Harald ligger bedst i virksomhedsordning. Hvis man har et ApS, behøver man ikke afvikle dette. Men engagementet med Harald ligger bedst forankret i virksomhedsskatteordningen.

Hvordan fordeles overskuddet?2021-08-25T13:29:31+00:00

Der er ingen eksterne ejere eller investorer i Harald, som skal have del af overskuddet. Indtjeningen sker lokalt og i Harald bliver overskuddet også lokalt.

Du får løbende overført acontooverskud fra Harald P/S til dit personlige selskab, hvorfra du udbetaler den løn, du finder passende.

Balancen mellem Harald og lokationerne nulstilles årligt i forbindelse med årsregnskabet. Når partnerne har godkendt årsregnskabet, bliver den del af overskuddet, som ikke er udbetalt i løbet af året, overført til dit personlige selskab.

Hvad forventes jeg at ændre?2021-08-25T13:29:08+00:00

Den daglige arbejdsgang på klinikken, såsom patientbehandling, medarbejdersamtaler, brug af journalsystem, samarbejdet med laboratorie og teknikker fortsætter som før. Du vil som behandler, derfor ikke opleve anden forskel end, at der er nyt logo på tøjet og over indgangen til klinikken.

Du skal forvente at bruge samme regnskabsmodel, som de øvrige Harald klinikker. I Harald har vi som én virksomhed også ét bogholderi og alle pengestrømme løber gennem Haralds centralkonto. Klinikkerne har deres egen kolonne i regnskabet, så du som partner i Harald hele tiden har overblikket over klinikkens drift. Samtidig har du mulighed for at sammenligne klinikkernes indbyrdes drift, da du som partner selvfølgelig har fuld adgang til alle lokationers tal.

Vi ønsker, at Harald skal være et stærkt og genkendeligt brand. Klinikken forventes derfor også at b