Målet er først og fremmest arbejdsglæde. Du bliver en del af et meget stærkt fagligt fællesskab med fokus på dygtighed og ordentlighed. Harald skal være patienternes, tandlægernes og medarbejdernes førstevalg.

Fællesskabets skal udnytte de muligheder, der er for at lette opgaver indenfor driften; administration, kvalitetssikring, generationsskifte, bogføring, analysearbejder, markedsføring, kursusvirksomhed og faglig sparring. Man kan også forestille sig fællesskab om ansættelse af specialister.

Målet er I højere grad det faglige fællesskab end fokus på bundlinjen. Nettoeffekten af partnerskabet skal dog ikke være negativt for de deltagende klinikkers økonomi.