Vi ønsker velholdte, præsentable og tidssvarende klinikker. Derfor er der løbende behov for at opdatere samt købe nyt udstyr og inventar til klinikkerne. Når det sker, betaler Harald for dette. Udstyret afskrives i takt med værdiforringelsen, og belaster kun den enkelte lokation med en værdi svarende til nedskrivningen. Køb af en ny unit, som holder 15 år, vil altså belaste klinikkens økonomi med 1/15, hvert af de kommende 15 år.

Vi har som storkunde fordelagtige prisvilkår, hvilket kommer de enkelte klinikker til gode. Løbende vedligehold af inventar sker i samråd med Harald.