Beslutninger træffes som hovedregel ved almindeligt flertal, hvor hver enkelt partner har en stemme.

Partnerne i Harald udøver deres beslutningskompetence på generalforsamlingen. Det er på generalforsamlingen, at partnerne mødes og bl.a. vælger bestyrelsen. I Harald kalder vi bestyrelsen for et Tandlægeråd.

Tandlægerådet er øverste ledelsesmæssige organ og kan bestå af op til 12 partnere. Tandlægerådet har ansat en adm. direktør, som har ansvaret for den fælles administration, skalering og driften af Harald. Den adm. direktør refererer til bestyrelsen og arbejder ud fra budgetter og planer, som er godkendt af tandlægerådet.

Personaleansvar og alt omkring udførelsen af patientbehandling er placeret lokalt på klinikken.