Det er vigtigt for sammenhængskraften og for det faglige fundament, at vi ikke vokser for hurtigt. Dette betyder også, at Harald i starten ikke vil være fuldt udbygget med alle funktioner. Det giver for os ikke mening at opbygge et omfattende hovedkontor, før vi har en størrelse, der berettiger dette. Vi vil ikke påføre os selv udgifter, der overstiger gevinsterne. Derfor følger udbygningen af Harald en fast slagplan, hvor kursusafdeling, fælles IT, HR, bogholderi osv. implementeres løbende i takt med, det giver mening. Vi har et mål om, at vi i 2025 vil have en størrelse som kan understøtte alle funktioner.